S for symbiose, spurver og skapskjeletter

S for symbiose, spurver og skapskjeletter

Latest posts by Gina Tandberg (see all)
Darwins sporvar Marit Kaldhol Roman Samlaget, 2012           Korallen dør når algen forlét han, sa du. K for Korall. Utan algen klarer han seg ikkje lenge. Han bleiknar, blir sjuk. Fiskar, plantar, alt levande forsvinn frå han. Fargane forsvinn. Kan han ikkje finne...
Siste kveldsvævd

Siste kveldsvævd

Latest posts by Tora Døskeland (see all)
Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing (Frittstående oppfølger til Andevake og Olavs draumar) Samlaget, 2013         nynorskordboka : (svævd) 1. få til å sove; roe (2), søve  svæve ungane 2. drepe svæve ein fisk – slå en fisk i hovudet Jon Fosse tar oss igjen med til...
Annleis reise med Rønnaug

Annleis reise med Rønnaug

Hovudpersonen Rønnaug har vore på tur. Åleine. Me er invitert med og får ta del både i tankane, bussturane, måltida, historiene om menneske ho har møtt og dei ho møter undervegs på reisa. Og som logikken jo tilseier så møter ein gjerne menneske som er litt annleis når ein reiser til stader som er annleis.