Oppknauset

Kristin Storrusten er organisasjonskonsulent i Norsk Bibliotekforening, leser sabla masse bøker og har en mastergrad i litteraturformidling.
Latest posts by Kristin Storrusten (see all)
Jeg har ikke glemt Knausgård ennå, jeg gir ikke helt slipp. Jeg leser debutboken hans, Ute av verden. Den som man sikkert burde fått med seg før Knauschwitz satte i gang, men jeg henger nå litt etter. Og det er faktisk en lykke, for det betydde at jeg hadde en...

Litterært angiveri

Latest posts by Hanne Gideonsen (see all)
Det er ingen hemmelighet at vi i Bokmerker ikke kan gå lenger enn, tja, noen dager, uten å nevne vår tids nasjonale litterære helt: Knausgård. Mannen har jo tross alt endret norsk offentlighet. Dessuten turte han å ta i bruk en kombinasjon av to helt normale ord som...

Tonje, Hulda, Arne og Karl-Ove

Latest posts by Julie Eliassen Brannfjell (see all)
I siste nummer av Syn og segn har Arnhild Skre skrevet om Arne Garborg og Hulda Garborg, og hvordan de kynisk brukte av historier fra andre menneskers liv i bøkene sine. Naturalismen er, i følge Skre, en retning i litteraturen som krever en nøyaktig og objektiv...

Totally looks like…

Kristin Storrusten er organisasjonskonsulent i Norsk Bibliotekforening, leser sabla masse bøker og har en mastergrad i litteraturformidling.
Latest posts by Kristin Storrusten (see all)
Eller er det bare meg?