Knausgård som litteraturkritiker

Det dukker stadig opp spor fra Knausgårds studentfortid i Bergen. Vi har tidligere vist til hans intervju av Jan Kjærstad i Studvest, nå har Studentradioen i Bergen funnet et opptak i arkivet der han på pretensiøst vis sier hvilke ti forfattere han mener er de mest overvurderte i Norge. Spesielt fantastisk er det at han ...

Forhistorien: Knausgård vs Kjærstad

Året er 2010. Jan Kjærstad har sett seg lei på knausgårdbølgen. Han skriver et debattinnlegg og sender det til Aftenposten. I innlegget kritiserer han det han kaller anmeldernes saueflokkmentalitet og den overstrømmende mottakelsen Knausgård bøker hadde fått i norsk presse. Kanskje aner det ham at det bare er dråpen som skal til for å sette ...