Politisk uke: Politisk litteratur

Latest posts by Hanne Gideonsen (see all)
I disse spennende dagene opp mot valget, avvikler vi på Bokmerker en “politisk uke”. I dag tar vi for oss politisk litteratur som fenomen, og gir en forholdsvis kort og ledig innføring i dette store, og alltid aktuelle feltet. En gang, på et seminar i ”Innføring i...

Einstein on the Beach

Latest posts by Hanne Gideonsen (see all)
Would it get some wind for the sailboat. And it could get those for it is. It could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Franky, it could be very fresh and clean, it could be. It could get some gasoline shortest one. Zag Al these are...

Bøker under Brooklyn Brigde

Latest posts by Hanne Gideonsen (see all)
For noen dager siden ramla jeg over en artikkel på The SPOKE Daily. For snart et år siden, dvs 17 februar 2010, ble Water Street under Brooklyn Bridge dekka med 800 bøker. De lå oppslått i veien, med lysende små ledpærer mellom sidene. Installasjonen het Literature...

Litterære tatoveringer

Latest posts by Hanne Gideonsen (see all)
Det er lenge sia tatoveringer var noe for barske sjømenn, det vet vi alle. Det er nesten vanligere å ha en tatovering nå, enn å ikke ha en. I alle fall føles det sånn, som en utatovert sjel med mange tatoverte venner. Det hender jeg tenker at det hadde vært fint med...

Ynde

Latest posts by Julie Eliassen Brannfjell (see all)
Ynde Kristin Marie Berstad Tiden 2010 Hovedpersonen i Ynde er stort sett opptatt av seg selv, dans, sex og mat, og utviser liten eller ingen empati for de rundt seg. Hun er profesjonell danser, gift med Stig, og troløs sammen med den italienske kollegaen...