The Kite Runner og afghansk nasjonalisme

Kristin Storrusten

Kristin Storrusten er organisasjonskonsulent i Norsk Bibliotekforening, leser sabla masse bøker og har en mastergrad i litteraturformidling.

Latest posts by Kristin Storrusten (see all)

Mange har nok lest Khaled Hosseinis roman The Kite Runner fra 2003, og det er et godt utgangspunkt for å forstå noe av nasjonen Afghanistan. Jeg vil se på nasjonskritikken i boken, med særlig hensyn til det Benedict Anderson skriver i sin bok The Spectre of...